O nas

Nasza Historia

Pragniemy zaprezentować naszą firmę jako wykonawcę robót energetycznych, która posiada wieloletnie doświadczanie. Firma rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1972 r., jako Firma indywidualna. Na początku stanowiła ona jednoosobową firmę usługową, która świadczyła usługi w zakresie drobnych usług elektrycznych. Ponieważ rynek wykazywał duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, właściciel Andrzej ŚWIĘCKI postanowił sprostać tym zapotrzebowaniom i rozpoczął stopniowy rozwój firmy. Zaczął od przyjęcia na początku jednego pracownika, który stanowił pomoc przy wykonywaniu usług elektrycznych. Po kilku latach Firma osiągnęła stan osobowy czterech ludzi w tym trzech monterów i jeden pomocnik. W tym okresie, dysponowała już skromnym zapleczem narzędziowym niezbędnym do wykonywania usług elektrycznych. Rozkwit firmy przypada na lata osiemdziesiąte, kiedy to Firma otrzymuje zlecenie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku P.K.O. S.A. W-wa. ul. Traugutta. Począwszy od tego zlecenia, Firma otrzymuje coraz poważniejsze zadania, związane z modernizacją i przebudową instalacji elektrycznej. Wymienić tu należy bank N.B.P. W-wa ul. Świętokrzyska, domy mieszkalne W-wa ul. Bagatela i ul. Lwowska oraz bank P.K.O. S.A. W-wa ul. Al. Krakowska.

Po tak dobrym okresie, Firma staje przed problemem, który przynosi ze sobą początek lat dziewięćdziesiątych. Firma staje na skraju przepaści, ponieważ rynek usług elektrycznych ulega załamaniu. Właściciel staje w konsekwencji przed zadaniem restrukturyzacji firmy. W tym celu postanawia rozszerzyć profil jej działalności o dodatkowe usługi, takie jak: konserwacja oświetlenia ulicznego, roboty ogólnobudowlane i ślusarskie. Posiadane uprawnienia budowlane pozwalają na nadzór tych robót i przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wykonywane prace. W tym okresie Firma zajęła się kompleksowym wykonaniem większych inwestycji, zatrudniając jako podwykonawców mniejsze firmy prywatne, których prace były firmowane jej nazwą.

Po okresie dwóch lat okazało się, że działalność taka nie przynosi wymiernych efektów i została zarzucona. Szansę dla firmy stwarzała natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego. Początkowo Firma zajmowała się konserwacją jednej z dzielnic Warszawy, ale po krótkim okresie została wyparta przez firmy o większym potencjale. Właściciel został zmuszony do przeniesienia działalności na tereny województwa warszawskiego. Początkowo wydawało się, że posunięcie to przyniesie szkodę firmie, jednak fakty temu zaprzeczyły. Okazało się, bowiem, że trafiono na wyjątkowo podatny grunt. Firma od tego momentu zaczęła się dynamicznie rozwijać. W roku 1993 rozszerzyła swoją działalność o kolejny produkt, jakim było budowa linii niskiego i średniego napięcia. Na skutek tego Firma zaczęła się rozrastać sprzętowo i liczebnie, co spowodowało, że dotychczasowa siedziba firmy okazała się za ciasna. Zmusiło to właściciela w roku 1995 r. do zakupu bazy w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 27a.

W związku z uzyskaną dodatkową powierzchnią, właściciel rozszerza działalność firmy o dalszą produkcję. Na początku postanowił zająć się produkcją złączy kablowych typu ZK-1 , ZK-2. Zmianie ulega również nazwa firmy, która od 1VIII 1995 nosi nazwę firmy “ŚWIĘCKI“.

Dodatkowo od roku 2004 rozszerzyliśmy swoja działalność o budowę sieci trakcyjnych dla Tramwai Warszawskich oraz budowę oświetlenia drogowego i usuwanie kolizji energetycznych dla firm WARBUD, STRABAG, ASTALDI , Intercor, Gulermak, Metrostav, Budimex itp.

Wymogi rynku oraz naciski ze strony Banku ING zmusiły nas w roku 2020 do wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej do spółki z o.o. Od 19.02.2020 prowadzimy firmy pod nazwą Święcki Sp. z o.o. o NIPie 5342584900.

Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym wykonawcą w zakresie prowadzenia robót z branży elektroenergetycznej z olbrzymim doświadczeniem i zapleczem sprzętowym.

Firma Święcki Andrzej Święcki a obecnie “ŚWIĘCKI” Sp. z o.o wykonuje roboty z zakresu:

  • Linie energetyczne WN (napowietrzne i kablowe),
  • Linie energetyczne SN (napowietrzne i kablowe),
  • Linie energetyczne nn (napowietrzne i kablowe),
  • Linie kablowe prądu stałego,
  • Trakcja tramwajowa
  • Oświetlenie uliczne,
  • Stacje transformatorowe 15/0,4kV (napowietrzne, wnętrzowe, PZO),
  • Sygnalizacja świetlna,
  • Ekrany akustyczne,